Home

ria-enthoven

Even voorstellen...

Mijn naam is Ria Enthoven. Ik ben geregistreerd remedial teacher. Mijn praktijk is gevestigd in het centrum van Utrecht. Ik heb jarenlang gewerkt in het basisonderwijs, als groepsleerkracht en als remedial teacher. Ik heb de opleiding tot Remedial Teacher afgerond en heb daarna op diverse gebieden nascholingen gedaan. Ik ben dyslexiespecialist en dyscalculiebehandelaar.

In mijn praktijk begeleid ik vooral kinderen van de basisschool en in de overgang naar het voortgezet onderwijs. Soms gaat het leren van een kind niet vanzelf en is er ondersteuning nodig. Ik kan deze ondersteuning bieden in de vorm van remedial teaching.

Ik sta geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) onder registratienummer 0105R0067. En bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65943481.

Geregistreerd behandelaar ERWD (ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie).

linkedin

Remedial teaching

Wat doet een remedial teacher?

Remedial teaching is het geven van professionele didactische hulp op basis van een specifieke hulpvraag en gericht onderzoek.

Naast het bieden van didactische hulp geef ik veel aandacht aan het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Elk kind moet de kans krijgen de eigen capaciteiten te ontwikkelen.

Maakt u zich zorgen om uw kind omdat u merkt dat het leren moeilijk gaat, de leerresultaten achterblijven en/of leerachterstand dreigt? Ik kan de helpende hand bieden.

 

Ik begeleid kinderen die problemen ondervinden op de volgende gebieden:

  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Taakaanpak, concentratie, motivatie en faalangst

Werkwijze & tarieven

prijs-ria2

1. Aanmelding

U kunt telefonisch, per e-mail of middels het contactformulier contact opnemen met mij.

Lijn

2. Kennismaking

Na aanmelding volgt een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Hier wordt besproken welke hulpvraag er is. Alle relevante informatie zal ter sprake komen. Aan het einde van het gesprek zal besloten worden of we een samenwerking aangaan.

3. Aan het werk

De eerste paar sessies zal ik vooral observeren, signaleren en diagnosticeren om te kijken wat al beheerst wordt en waar het fout gaat. Waar zit het probleem precies en op welke manier kan ik uw kind het best helpen. Als dit duidelijk is kunnen de doelen gesteld worden.

Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes die op de basisschool van uw kind gebruikt worden. Daarnaast maak ik gebruik van moderne, bewezen remedieermethodes die passen bij de leerbehoefte en leerstijl van uw kind. Een goede samenwerking tussen school, ouders en remedial teacher is voor mij van groot belang. Indien nodig en met uw toestemming neem ik contact op met de leerkracht van uw kind zodat de leerstof goed afgestemd wordt.
Ik vind het belangrijk dat er ontspanning in het leren komt. Ik ga op zoek naar wat nodig is om dit te bereiken. Soms moet de lesstof op een andere wijze uitgelegd worden of met andere materialen. Dat wat nodig is, breng ik in.

Tijdens schoolvakanties vindt geen begeleiding plaats, tenzij anders afgesproken.

Lijn
Lijn

4. Evaluatie

U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen/ontwikkeling door e-mail. Na een bepaalde periode wordt er een evaluatiegesprek gehouden. We bespreken hoe het gaat en wat de resultaten zijn. Als de doelen gehaald zijn, bekijken we of er gestopt kan worden met de begeleiding.

Contact opnemen?

icon-phone

T: (06) 1383 64 39
M: ria.enthoven@gmail.com

icoon-map

Remedial Teaching Ria Enthoven
Floris Heermalestraat 18
3414VW Utrecht

clock

Maandag (na 15:00u)
Dinsdag (na 15:00u)
Woensdag (na 16:00u)
Donderdag

    Bij het versturen van het bericht stemt u ermee in dat deze site uw ingediende informatie opslaat zodat zij op mijn vraag kunnen reageren.